Arte ve Aneta ortaklığıyla Lojistik merkezi olarak tasarlanan Deppo, Ergazi’de bulunmaktadır ve İstanbul yoluna çok yakındır.

Kapalı alanı yaklaşık 17000 m² dir. Merkezde en küçüğü 600 m² ve en büyüğü 2160 m² olan, değişik büyüklüklerde 18 adet depo bulunmaktadır. Birbirini engellemeden aynı anda her deponun önüne iki veya üç araç yanaşabilir ve malzeme boşaltma - yükleme hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Kat yükseklikleri 4,5 m ile 5,5 m arasında olup depolama için geniş hacimler planlanmıştır. Her deponun kullanımı için bir adet 6 kişilik asansör ve bir adet yük asansörü öngörülmüştür.